सर्वमंगलमांगल्‍ये शि‍वे सर्वार्थसाधके शरण्‍ये त्र्यंबके गौरि‍ नारायणि‍ नमोस्‍तुते.
 
 
भाग 2 ला संसारसार
 
(चाल आरती भुवन सुंदराची ०)
आरती त्रिपुरसुंदरीची । भुवनेश्रवरी अंबिकेची ।। ध्रु०।।
अंबे तुझी रम्‍य मूर्ति । कमळासनीं विराज ती
अष्‍टायुधें अष्‍ट हस्‍तीं । दिव्‍य सुख कमळाची दीप्‍ती ।
स्‍वंयभू स्‍व्‍यें म़ूर्ति धारी । भक्‍त वरदान । दक्ष तूं तूर्ण
नाहिं उपमान । कल्‍प वृक्षाधिक तूं साची । भुवनेश्रवरी ०।।१।।
रम्‍य हें भूविवरस्‍थान । कल्पिला वास तुवां पूर्ण
भक्‍त कामना कामधेनू । वससी अंबे तूं सगुण
रोग आपत्ति हरिसि सारी । नित्‍य कल्‍याण । करिसि तूं पूर्ण
नाहिं अनुमान । प्रत्‍यक्षता अनुभवाची ।। भुवने ०।।२।।
आनंदविसि भक्‍त वृंदा । लागति सुरनर तव छंदा
भक्ति दे सात्विक मतिमंदा । शंकरा सेववि आनंदा ।
अर्चनी लावि सदा गोडी । भवाब्‍धी पतित । प्रार्थितो सतत
उध्‍दरी त्‍वरित । माय तूं असशी सर्वांची ।। भुवने ०।।३।।
 
 
 
  Copyright 2011 Devibhoyare. All Rights Reserved