सर्वमंगलमांगल्‍ये शि‍वे सर्वार्थसाधके शरण्‍ये त्र्यंबके गौरि‍ नारायणि‍ नमोस्‍तुते.
 
 
 
ऑडिओ :
 
१) गणेशवंदना
   
२) शारदास्तवन
   
३) श्रीगुरु, सद्गुरू, निजगुरू
 
  Copyright 2011 Devibhoyare. All Rights Reserved