सर्वमंगलमांगल्‍ये शि‍वे सर्वार्थसाधके शरण्‍ये त्र्यंबके गौरि‍ नारायणि‍ नमोस्‍तुते.
 
 
प‍ान क्र . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   
पूर्व संचिताविना न काहिच आणियले तूं बरोबरी
पूर्व संचिताविना न काहिच आणियले तूं बरोबरी
जातानांही हात मोकळे धरिसी कां रे हाव परि?
प्राप्‍त स्थितिचे स्‍वागत कर तूं चित्‍त ठेव आंनदी
सुखदु:खि मन अविचल असुं दे अंबा पदारविंदी
 
हाव तुझी हव्‍यास येथला पूर्ण न होणे कधी
जाणुनिया समजावि मना जे नित्‍य असे स्‍वच्‍छंदी
लटक्‍या माया मोहबंधनी जीव भ्रमर हा बंदी
सुखदु:खि मन अविचल असु दे अंबा पदारबिंदी
 
तुला मिळाले जे जे त्‍यातच मानि समाधान
होई स्थिती तुज प्राप्‍त, तीच नू प्रभु इच्‍छा जाण
कालक्रमणा करि आनंदे हताश हो नच कधी
सुखदु:खि मन अविचल असु दे अंबा पदारबिंदी
 
हारजीत ही लटकी येथिल जीवन दोन घडीचे
कठपुतळी सम विश्‍वनात्‍य हे चालवि कर नियतीचे
चोख तुझं तूं काम करूनि तव, चित्‍त प्रभुचे वेधी
सुखदु:खि मन अविचल असु दे अंबा पदारबिंदी
 
विसरुनि जा तूं हार प्रहारी हि नकोच त्‍याची खंत
नामस्‍मरणि रंगूनिया तूं विसर तुझे तूं स्‍वत्‍व
भक्ति वैभव असे मिळवे तूं, नकोच अन्‍य उपाधी
सुखदु:खि मन अविचल असु दे अंबा पदारबिंदी
 
“कुटुंबियाचे दु:ख दैन्‍य दारिद्रय दूर झणि व्‍हावे ।
“कुटुंबियाचे दु:ख दैन्‍य दारिद्रय दूर झणि व्‍हावे ।
जगदंबेला माझ्यासाठी आपण हे सांगावे
हीच विनविण प्रिय शिष्‍याची ऐकावि गुरु देवे ।“
हांसुनि वदति रामकष्‍ण “का जाईनास स्‍वये?
माय माऊली अति करुणामायि‍! निजसी तूं भेटावे
आजच जाईनास भेट तूं समक्ष तिज मागावे”
आतुरलेला नरेंद्र पा‍ही वाट प्रहर रात्रीची
प्रवेश करिता मंदिरात मति गुंग जाहली त्‍याची
जगदंबेची मूर्त मनो‍हर सजीव साकारली
रुप संपदा कारूण्‍याची नयना समोर आली ।
नमस्‍कारूनि पदारविंदा पहात राही नरेंद्र
विसरुनि गेला हेत मनिचा नेत्र होति प्रेमार्द्र!
जवळ घेऊनि जगनमाऊलि तयास मग कुरवाळे
“काय हवे ते माग! निश्‍चयें दिले तुला मी “बोले
“आई! मला तव घडले दर्शन हेच परम मम भाग्‍य!
दे मज ज्ञाना, विवेक, भक्ति आणिक ते वैराग्‍य!“
परत फिरे मग शिष्‍य विचारी तयास गुरु अधिकारी
“पूर्ण जाहली ना तव इच्‍छा, माता प्रेमळ भारी!“
“गुरुदेवा! मी खरोखरी मम हेतु बोललो ना‍ही!
विसरुनि गेलो रुप पहाता प्रेममूर्त लवलाहि“
पुन्हा पुन:पुन्‍हा हे असेंच घडले त्‍या रात्रीच त्रिवार
स्‍वामी विवेकानंद म्‍हणोनि प्रसिध्‍द होई नरेंद्र!
प्रभु नामस्‍मरणावीण जिणे
प्रभु नामस्‍मरणावीण जिणे
या परते मरणे बरे ।
पशुपक्षासम की बापुडवाणे
असति ते नर खर ।
 
दुर्लभ आधिच जन्‍म नराचा
तुला लाभला दैवे साचा
कां न करिसि तूं स्‍वहित जिवाचे ?
कृतज्ञनेने स्‍मरण करि तू, नित्‍य मनि अंबेचे
 
दोन दिसाचा तूच पाहुणा
कां करिसि रे व्‍यर्थ मीपणा?
शरण तिला जा सोडि न चरणा
सार्थक होईल येथिल येणे, जिणे तुझे हो सोने
 
हात रिकामे येताना तव
अति न काहिच संगति ये तव
विचार करि तूं पुरता यास्‍तव
लीन होऊ तूं जगदंबापदि, रमशिल नित्‍य
 
विसरलो तुला मी आजवरि नच स्‍मरलो
विसरलो तुला मी आजवरि नच स्‍मरलो
जगदंबे, चुकलो! चरणि शरण तव आलो
 
उत्‍तम कुळि झाला जन्‍म जरी मम आई
मजकडुन घडली सेवा नच तव काही
 
शैशव मम गेले बालपणाही सरला
तारुण्‍यकाळ जरि गेला मज नच कळला
 
तनु प्रौढ जाहली विवेक परि नच का‍ही
मी गुंतुनि गेलो सोडवि मज लवलाही
 
विसरलो तुला मज नित्‍य होई अनुपात
रंगलो प्रंपचि मन सोडी नच व्‍याप
 
मग कसा जडावा तव नामाचा छंद?
मज ज्ञान नसे मी असे असा मतिमंद
 
अनुतापें श्रमलो परि तव दारी आलो
स्‍वीकारी मजसि जरि असलो चुकलेले
 
तूं वात्‍सल्‍याची मूर्तीच ना गे आई?
मज नको अव्‍हेरुस, ठाव तुझया दे पायी
 
 
एका जनार्दनी (Ebook)
 
कोल्हापुर (महालक्ष्मी)
तूळजापुर (भवानीमाता)
माहूर (रेणुकामाता)
 
संर्पक
वि‍नय क्षीरसागर
अ – 901, सागरदि‍प सोसायटी,
केळकर महावि‍द्यालयासमोर, मुलुंड- (पूर्व).
मुंबई- 400081.
घरचा दुरध्‍वन‍ी क्रमांक : 25635378
 
  Copyright 2011 Devibhoyare. All Rights Reserved