सर्वमंगलमांगल्‍ये शि‍वे सर्वार्थसाधके शरण्‍ये त्र्यंबके गौरि‍ नारायणि‍ नमोस्‍तुते.
 
 
प‍ान क्र . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   
आला आला अश्विनमास । मनि वाटतो उल्हास।
आला आला अश्विनमास । मनि वाटतो उल्हास।
जाउ भोयरे गावास । अंबाबाई पाहु डोळा ।।
नवरात्र महोस्‍तव । राउळात गर्दी दाटे ।
जगदंबिका भक्तांचि । दर्शनासी आटपिट ।।
डोळे भरुन पाहु अंबा । हास्यादमुखि जगदंबा ।
पाहताचि पाहु वाटे । मन तृप्‍त मुळि ना होय ।।
अष्‍टभुजा आयुधानि । शोभे रुप कमलासनि ।
मंद धूप सुवा‍सांनि । कोंदटला हो गाभारा ।।
पुढे दिसे दिव्‍यदुर्ग । निर्दाळण्‍या असुर गर्व ।
अनुष्‍ठान मांडियले सर्व । अर्थ ध्‍यानि निट धरा ।।
घट मांडुनि त्‍यावर । फुलमाळा वाहियेल्‍या ।
नंदादिप आवर्जुनि । तेल तुपांचे तेवति ।।
चाले सप्‍तशती पाठ । निनादला मंत्र घोष ।
स्‍तवन आरति अंबेची । प्रदक्षीण पंचपदि ।
भक्‍त रंगले स्‍तवनी । आनंदले गुणगानी ।।
अंबा पाही हा सोहळा । कौतुक हे वाटे मना ।
ऐसा आनंदि आनंद । आठ दिन हाच छंद ।
ढोल लेजिमाची साथ । टाळ मृदुंगाच्‍या नादा ।।
होम होती अष्‍टमीस । विप्र गर्जे मंत्रघोष ।
श्रवण करिती सर्वभक्‍त । गुंगुनिया जाती ।।
दस-याची शुभवेळा । स्‍नानासाठी अत्‍तर घाला ।
अभीषेक संततधार । भरा कळशी चांदिनी ।।
पुजा करा आनंदाने । धूपदीन करू प्रेमाने ।
पुरणपोळी नैवेद्याने । तृप्‍त करावि जगदंबा ।।
विडा दक्षणा तांबुल ।  साडी चोळी खण आणा ।
ओटी भरा नारळांनी । पायी लोटांगण घाला ।।
रंगुनिया नामस्‍मरणी । उदय होईल अंबा मनि ।
उदयोsस्‍तु म्‍हणा म्‍हणा । मायापटल दूर होय ।।
 
नवरात्रोत्‍सव घेऊनि आला मंगल अश्विन मास
नवरात्रोत्‍सव घेऊनि आला मंगल अश्विन मास
रंगवुनि घट सुरेख सजवु स्‍वागत करुया खास
 
फुलाफुलांच्‍या तोरणमाना बांधुनि दारोदारी
विद्युतदीपे झुंबर उजळिल प्रकाश देवघरी
मंगल स्नापनानंतर करु या घटस्थापना पूजा
नंदादिप तेलतुपाचे सतत स्त्रउ दे ओजा
 
झेंडु शेवंतीच्या माळा अर्पु घर देवास
पूजन करुनि तन्माय होउनि करु दुर्गापाठास
 
अनुष्ठान हे नऊ दिवसांचे आवर्जुनि करु नीट
करु आरती पंचपदीसह विप्रभोजनी थाट
 
कुमारिकांचे पूजन करुया यथाशक्ति हवने
सुवासिनीची भरू या ओटी अर्पुनि अहेव लेणे
 
जाऊ शरण पदि जगदंबेच्‍या करुनि स्‍तुति प्रेमाने
कृपाप्रसादे उदय हो तिचा सार्थक येथिल येणे
 
माया बंधन जाईल विलया तिच्या कृपेने खास
मात्र असावा रात्रदिन मनि जगदंबेचा ध्‍यास
मागे आहे अंबिका । पुढे आहे अंबिका
मागे आहे अंबिका । पुढे आहे अंबिका
माय माझि माझेकडे । पाहे जगदंबिका
मन जाई ज्या ज्या ठाई । तिथे दिसत अंबाबाई
माथा टेकी त्या त्या स्थळी । दिसे माय राजबाळी
अष्ट भुजा कमलावरि । दिसे अंबिका साजिरी
हास्यमुखि वदनावरि । तेज दिसे अनुपम
मागे पुढे जिकडे तिकडे । दिसे साजिरे रूपडे
पाहतसे माझे कडे । नित्‍य माय जगदंबा
उतराई होउ कसे । नित्‍य मला पडे कोडे
सेवा जरी मुळि ना घडे । प्रेम का हे अलौकि‍क ।
उतराई होउ कसा । नित्‍य मला पडे कोडे
सेवा जरी मुळि ना घडे । प्रेम का हे अलौकि‍क ।
 
जगदंबे जगदीश्‍वरी तूंच रक्षणारी।
जगदंबे जगदीश्‍वरी तूंच रक्षणारी।
भुवभय परिहारि, तूं मम कैवारी
 
माय तात पुत्र पुत्रि बंधु बहिण कांता ।
मज न रक्षी यातिल कु‍णी अंतकाळ येता
तुजवाचुनि सोडवि मज कु‍णी न भय निवारी
 
जगदंबे जगदीश्‍वरी............
दान ध्‍यान मंत्र स्‍तोत्र न्‍यास तंत्र पूजा
मज न येई काहिच गे सेवक नच तुझा
तव स्‍मरणि तीर्थ, पुण्‍य, मुक्ति, मोक्ष सारी
 
जगदंबे जगदीश्‍वरी ...............
मी कुकर्मि मी कुसंगि हीन दुराचारी
अन्‍यायि अधम दुष्‍ट आलो तव दारी
तव चरणि शरण मजसी तारी वा मारी
 
जगदंबे जगदीश्‍वरी ...............
गोडी तुझया नामी दे आवडि सदाची
इतुके तरि ऐक पुरवि आस अंतरिची
करुणामयी करुणेश्वरी तूं जगदाधारा
जगदंबे जगदीश्वशरी..............
 
 
एका जनार्दनी (Ebook)
 
कोल्हापुर (महालक्ष्मी)
तूळजापुर (भवानीमाता)
माहूर (रेणुकामाता)
 
संर्पक
वि‍नय क्षीरसागर
अ – 901, सागरदि‍प सोसायटी,
केळकर महावि‍द्यालयासमोर, मुलुंड- (पूर्व).
मुंबई- 400081.
घरचा दुरध्‍वन‍ी क्रमांक : 25635378
 
  Copyright 2011 Devibhoyare. All Rights Reserved