सर्वमंगलमांगल्‍ये शि‍वे सर्वार्थसाधके शरण्‍ये त्र्यंबके गौरि‍ नारायणि‍ नमोस्‍तुते.
 
 
प‍ान क्र . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   
जगदंबे! तव वर‍हस्‍तकर
जगदंबे! तव वर‍हस्‍तकर
जया लाभला धन्‍य तेचि नर!
 
मानमान्‍यता जगि ते मिळविति
धनसुत कांता वैभव सुख रति
कीर्ति मिळविति, परी शुध्‍द मति
धर्मपरायण तव पदि किंकर
 
पुत्रपौत्र त्‍यांचे त्‍वत्‍पदि रत
आश्रय देति इतरा पदिनित
त्‍यांच्‍यासह ते तुलाच पुजित
महान ऐसा तुझा कृपाकर
 
कमलदलापरि अलिप्‍त असती
संसारी जरि असून नसती
ऐहिक वैभवी तया न म‍‍हती
तुझे चरणसम ध्‍याती निरंतर
 
अशीच दे संगति अंबे!
मम चित्ति वसो तव चरणांबुज
वदनि नाम दे इतुके दे मज
लीन तुझया पदि देई अभयकर
 
मुळस्‍वरुपिणि श्री अंबा
मुळस्‍वरुपिणि श्री अंबा
शिवशक्ति जगदंबा।
विष्‍णुमाया तूं जगधात्री
हिमालयाची परी तू पुत्रि
तू तर कर्ति आणि करविति
आदि न तुज नच अंता।
देव जननी तूं तु सुरमाता
दक्ष नृपाचि तूं तर दुहिता
शंकर प्रिय तू श्री शिव कांता
दाक्षायणि सति गिरिजा।
गणेशमाता तू तर दुर्गा
दुर्गम तव पद न मिळे सर्वा
दानव मंद ह‍रविलेस गर्वा
महिषार्दिनि जगदंबा।
मना धर नामस्‍मरणि गोडी
मना धर नामस्‍मरणि गोडी
चित्‍त हे जगदंबापदि जोडी।
 
सोडुनि हे तूं हाव सुखाची
धन सुत कांता वपु तव घडिची
सवय लागु दे तुज नामाची
सार्थक होईल कुडी
मनाधर नामस्‍मरणि गोडी।
 
जे तुज दिसते नश्र्व सारे
अवधि माया जग व्‍यापुनि रे
कच्‍छपि निज तुज भ्रमवि पुरी रे
संपवि जीवन घडी
मनाधर नामस्‍मरणि गोडी।
 
परमेश्‍वचे दर्शन नामी
नित घे नामा सोडुनि दे मी
जीवन सार्थक होईल नामी
स्‍मर अंबा घडि घडि
मनाधर नामस्‍मरणि गोडी।
 
आवड नव नामाची होता
घेशिल ते तूं येता जाता
स्‍वप्नि जागृति आणि झोपता
रंगुनिया आवडी
मनाधर नामस्‍मरणि गोडी।
 
भाव शुध्‍द परी ठेव मना तू
जगदंबसी शरण जाई तू
कृतार्थ होशिल वेळ परंतु
स्‍मर अंबा हरघडि
मनाधर नामस्‍मरणि गोडी।
 
वक्रतुंड म्‍हणविसी तू वदनि कोटी सूर्यप्रभा
वक्रतुंड म्‍हणविसी तू वदनि कोटी सूर्यप्रभा
विघ्‍नरहित करी मज तू आशीर्वच देई शुभा
गणनायक तु गणपति देई मजसी विपुल मती
करण्‍या तव स्‍तवन स्‍तुती दे अपार मज स्‍फूर्ति
विघ्‍नेश्‍वर गिरीजासुन इष्‍ट करिसि नित अमित
सुरवरही तुज सेवित सर्वकाळि विनययुता
व्‍यापुनी तूं सर्व जगत ओंकारी तव स्‍वरूप
निजभक्‍ता तूं अंकित होसी माय बापा
तव चरणि शरण लीन श्री गणेश गजवदना
कृपा‍हस्‍त दीर्घ करुन कर पावन गजानना
 
 
एका जनार्दनी (Ebook)
कोल्हापुर (महालक्ष्मी)
तूळजापुर (भवानीमाता)
माहूर (रेणुकामाता)
संर्पक
वि‍नय क्षीरसागर
अ – 901, सागरदि‍प सोसायटी,
केळकर महावि‍द्यालयासमोर, मुलुंड- (पूर्व).
मुंबई- 400081.
घरचा दुरध्‍वन‍ी क्रमांक : 25635378
 
  Copyright 2011 Devibhoyare. All Rights Reserved